Ringmur

Vartdal Ringmur


Vartdal Ringmur


Vartdal Ringmurelement med ferdigbehandlet overflate – forskaling og isolasjon i ett – for bruk til gulv på grunn. 
 
Et unikt system for gulv på grunn. Elementene har ferdigbehandla utvendig overflate og tosidig isolering. 


Fordeler:

• Enkel montering
• God isolasjonsevne
• Ferdig behandla utvendig
• Enkel og  rask montering
• Ferdige hjørneløysingar
• Kan nyttast ved ulike grunnforhold
• Lågt varmetap
• Godt vern mot kapillaritet og fuktvandring
• Komplett system